ELISA-reagens

 

Blockeringslösning

Avsedd för blockering av mikrotiterplattor efter coatning med antikropp (antisera).
 

Best.nr. Benämning Storlek
300375 Blockeringslösning 200 ml
300376 Blockeringslösning 500 ml
300377 Blockeringslösning 1 l


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.