Steroider och Hormoner

 

Östriol

Östriol är ett kvinnligt hormon som förekommer i blod i fri och konjugerad form. Det har visat sig vara meningsfullt att mäta totalt östriol vid fosterövervakning. Östriol börjar uppträda i maternal cirkulation i nionde havandeskapsveckan. Nivåerna av östriol i serum och urin stiger snabbt under tredje trimestern. Låg eller sjunkande östriolnivå är därför en indikation på fetal distress. Även om ett enstaka mätresultat kan vara viktigt anses en serie mätningar mer användbart.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av östriol i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert medan plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
402610 Östriol ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.