Veterinära tester

 

Milenia® Canine TSH

ELISA testkit för kvantitativ bestämning av hund-TSH. Brunnarna är coatade med en monoklonal antikropp specifik för hund-TSH. En peroxidasmärkt polyklonal antikropp mot en annan del av hund-TSH binds till redan bundet komplex. Substratet TMB (3, 3’, 5, 5’-tetra-metyl-benzidin) omvandlas till en blå slutprodukt. Enzymreaktionen bryts genom tillsats av saltsyra varvid den blå färgen övergår till gult. Färgintensiteten är direkt proportionell mot koncentrationen av hund-TSH i provet.

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MKVCT 1 Canine TSH Testkit 12 x 8 strips 100 ml serum eller plasma