Veterinära tester

 

Milenia® Equine Estrone-3-sulfat

ELISA testkit för kvantitativ bestämning av estrone-3-sulfat. Brunnarna är coatade med en polyklonal antikropp specifik för estrone-3-sulfat. Biotinmärkt estrone-3-sulfat får konkurrera med substansen i prov, standard eller kontroll om platserna på immobiliserad antikropp. Peroxidasmärkt streptavidin binds till biotinylerat estrone-3-sulfat. Substratet TMB (3, 3’, 5, 5’-tetra-metyl-benzidin) omvandlas till en blå slutprodukt. Enzymreaktionen bryts genom tillsats av saltsyra varvid den blå färgen övergår till gult. Färgintensiteten är direkt proportionell mot koncentrationen av estrone-3-sulfat i provet.Det är fullt tillräckligt med 3 kalibreringspunkter för relevanta resultat. Enbart ett strip behövs för bestämning av estrone-3-sulfat i enstaka prover, vilket erbjuder en hög tillgänglighet.
 

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MKES 1 Equine estrone-3-sulfat Testkit 12 x 8 strips 20 ml serum