Immunologi

 

Milenia® PMN Elastase

ELISA testkit för kvantitativ bestämning av humant komplex elastas och
a-1-proteinas (a1PI) i plasma. Brunnarna är coatade med en polyklonal antikropp (äggula) mot human PMN alastas. En andra peroxidasmärkt polyklonal antikropp mot a1PI binds till redan bundet PMN elastas/a1PI. Substratet TMB (3, 3’, 5, 5’-tetra-metyl-benzidin) omvandlas till en blå slutprodukt. Enzymreaktionen bryts genom tillsats av saltsyra varvid den blå färgen övergår till gult. Färgintensiteten är direkt proportionell mot koncentrationen av PMN elastas i provet.
 

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MKEL 1 PMN Elastase Testkit 12 x 8 strips 10 ml plasma, supernatant, CSF, bronkialsköljvätska