Immunologi

 

Milenia® Interleukin-8 Quickline

Immunoassaybaserat snabbtest för semikvantitativ bestämning av humant interleukin-8. Kitet består av en universalkassett där ett membran med en monoklonal antikropp mot IL-8 märkt med guld-partiklar. Antikroppar med bundet IL-8 diffunderar över membranet till en andra IL-8 specifik antikropp, som coatats på en bestämd linje. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg vars intensitet är direkt proportionell mot koncentrationen av IL-8 I provet. En konjugatspecifik antikropp som coatats på en andra linje binder överskott av konjugat. Denna linje är avsedd som kontroll.

Utvärdering kan göras med särskilda instrument, Milenia® PicoScan eller Milenia® POCScan, användas.
Best.nr. Benämning Antal test Prov
MQL8 1 Interleukin-8 QuicklineTestkit 20 Tester 100 ml serum, plasma, CSF eller kulturprojektion