Surgicutt® blödningstids system är en del av ITC´s produktlinje inom området, innovativa incisionsprodukter.
  • Ett rostfritt blad gör ett snitt till ett standardiserat djup och med en standardlängd för att få reproducerbara resultat..
  • Incisionsparametrarna är designade för specifika patientpopulationer från spädbarn till vuxna.
  • Helautomatiskt med ett blad som dras tillbaks in i verktyget för att erbjuda optimalt skydd för både patient och medicinsk personal..
  • Surgicutt blottingpapper är högabsorberande och suger kvickt upp blodet från incisionsstället.