Om Diazyme

Diazyme Laboratories är en division inom General Atomics med säte i Poway, Kalifornien. Företaget är certifierat enligt cGMP och ISO 13485 för tillverkare av medicinska produkter.

Diazyme använder sina egenutvecklade enzym-och immunsystem för att erbjuda diagnostiska reagens i användarvänliga format för användning på de flesta automatiserade kemiska analysinstrument. 

Diazyme fokuserar på att använda tre plattformstekniker för att utveckla mycket känsliga reagens i flytande stabila format för applikation allmänkemiska analysatorer. De 3 plattformsteknikerna omfattar enzym/enzym-cykling teknik för analyser med känslighet inom området umol/L, latexförstärkt immunanalys-teknik för analyser med känslighet inom området nmol/L samt Diazymes FemtoQuant™-teknik för analyser med känslighet inom området pmol/L. Etableringen av FemtoQuant™-tekniken gör att Diayzme kan konvertera många nuvarande heterogena immunologiska metoder till homogena enzymatiska analyser. Dessa homogena enzymatiska analyser appliceras allmänkemiska analysatorer som användskliniska laboratorier. De 3 plattformsteknikerna täcker i huvudsak de känslighetsområden som är nödvändiga för de flesta kliniska diagnostiska testerna inklusive metaboliter, specifika proteiner, läkemedel, hormoner, vitaminer och elektrolyter.

Diazyme har också utvecklat en ny kemiluminiscent immunteknologi som har känslighet nära nivån en enda molekyl upptäckt. Denna känsliga teknik (Single Molecular Sensitive Chemiluminescent Immunoassay, SMS-CLA) utnyttjar antikroppsspårämnen märkta med alkaliskt fosfatas för att generera specifika molekyler som fungerar som substrat för Diazymes FemtoQuant™-teknik som snabbt förstärker den kemiluminiscenta signalen för detektion. SMS-CLA-teknik möjliggör utveckling av analyser som kräver extremt hög känslighet, till exempel vissa tumörmarkörer och hjärtmarkörer, och potentiellt snabb molekylärdiagnostik (DNA och RNA tester) utan något PCR steg.

Diazymesortimentet är uppdelat baserat på vilka sjukdomstyper produkterna vanligen används för, t.ex. diagnos av hjärt-kärlsjukdom, leversjukdom, cancermarkörer, njursjukdom, diabetes, elektrolyter m.fl.