Bühlmann Laboratories AG

 

 

Bühlmann Laboratories AG är ett Schweiziskt företag med säte i Basel. Företaget tillverkar tester för immunologi samt nisch-områden inom diagnostik och för forskning.

Bühlmann utvecklar och producerar unika parametrar för att differentiera och underlätta diagnostik, för att kontrollera terapeutisk effekt, för att mäta sjukdomsgrad eller för förutsäga förändringar i en persons hälsa.  Bühlmanns strävar efter att utveckla esoteriska metoder och testprocedurer för friska individer medvetna om betydelsen av förebyggande vård, extra terapi eller hälsokontroll.

Bühlmans uppfattning är att stora diagnostiska företag undviker att investera tid och resurser då marknadssegmentet är litet och förtjänsten osäker.  Däri ligger möjligheten för mindre, privata företag, som har kortare beslutsvägar, vidmakthållen självständighet och som inte är så konkurrensutsatta.

År 1978 började Bühlmann Laboratories AG utveckla och tillverka innovativa medicinska diagnostiska kit  genom tidig identifiering av relevanta nya parametrar, med målet att erbjuda produkter på ett tidigt stadium i deras livscykel. Ett antal av dessa nisch-produkter har förblivit unika och oomtvistliga. Fortsatt tillväxt har följt under 1980-talet genom etablering av partners i Europa. Idag säljs Bühlmanns produkter över hela världen av högt kvalificerade återförsäljare.