Klinisk kemi

 
Vitamin B6 Enzymatisk  

Vitamin B6 enzymatisk analys erbjuder snabb och batchvis upptäckt av eventuell brist på eller överdosering av vitamin B6. Ett 3-reagensprotokoll kan appliceras på vissa klinisk kemiska analysatorer.

Analysen baseras på ett 3- reagensprotokoll som använder ett PLP beroende enzym och en efterföljande färgreaktion som kvantifieras i en fotometer. Basversionen körs i mikrotiterplatta antingen manuellt eller med pipetteringsrobot utan tvättsteg. Analysen erbjuder en lösning för att batchvis kvantifiera vitamin B6 och ger resultat som är fullt jämförbar med HPLC och radioenzymatisk analys.

Vitamin B6 är en vattenlöslig förening som finns i många olika livsmedel. Den biologiskt aktiva formen Pyridoxal 5 'fosfat (PLP) är väsentlig som co-enzym för funktionen hos mer än 100 enzymer.

Stora undersökningar i USA (NHANES) visade att även bland befolkningen som regelbundet använder kosttillskott visar en betydande del låga plasma PLP koncentrationer. Låg vitamin B6 status förknippas med många olika sjukdomar, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kognitiv funktion, premenstruellt syndrom etc. Identifierade riskgrupper är personer med nedsatt njurfunktion, autoimmuna sjukdomar, inklusive reumatoid artrit, malabsorption, sjukdomar som celiaki, Crohns sjukdom och ulcerös kolit samt personer med alkoholberoende. Dessutom är svåra interaktioner med läkemedel kända hos personer som använder Cycloserine (antibiotika vid tuberkulos), antiepileptiska läkemedel som Valproat och Karbamazepin samt Teofyllin som används för behandling av astmatiska sjukdomar.

L-tyrosin dekarboxyleras av ett vitamin B6 (PLP)-beroende enzym, tyrosin-apo-dekarboxylas till tyramin. Aktiviteten hos apo-enzymet är direkt proportionell mot mängden av PLP i reaktionsblandningen. Tyramin oxideras därefter till p-hydroxibensylaldehyd och väteperoxid (H2O2) genom inverkan av tyramin-oxidas. H2O2 reagerar med 4-aminoantipyrin och N-etyl-N- (2-hydroxi-3-sulfopropyl) -m-toluidin (TOOS) i närvaro av pepparrotsperoxidas varvid en quinoneimin (lila färgämne) bildas. Absorbansen mäts vid 546 nm (520 till 595 nm).
 
Best.nr. Benämning Antal test
RK-VB6 Vitamin B6 enzymatisk analys 100 tester