Vasopressin

Antidiuretiskt hormon (Vasopressin)

Antidiuretiskt hormon (ADH) eller (Arg8)-vasopressin (AVP) är ett peptidhormon som produceras i hypotalamus och lagras i bakre delen av hypofysen. Det fungerar som effektorhormon i hypotalamus för reglering av vattenbalansen. ADH verkar på njurarna, koncentrerar urinen genom att främja re-absorption av vatten från kortikala uppsamlingskanalen. Minskad ADH-frisättning leder till diabetes insipidus, ett tillstånd med hypernatremi (ökad halt natrium i blodet), polyuri (ökad urinproduktion) och törst.

Vasopressin direkt RIA

Bühlmann Vasopressin Direkt RIA är avsett för kvantitativ in vitro-bestämning av arginin vasopressin (antidiuretiskt hormon, ADH) i EDTA-plasma.

Prov och kalibratorer inkuberas med anti-vasopressin antikropp och vasopressin märkt med 125I. En andra fastfas antikropp får precipitera den antikroppsbundna fraktionen, som mäts med gammaräknare.


 

Best.nr. Benämning Antal test
RK-VPD Direkt vasopressin RIA 100 rör