Bühlmann - Navigeringsmeny
  
 
<< Tillbaka

Allmänt
Om Bühlmann
 
Produkter
 

Allergi

  - CAST®-ELISA
  - Flow2-CAST Helblod
  - CAST® - Allergenmixer
  - Separata allergener
   
  Neuroimmunologi
  - Ganglio Combi ™ MAG
  - Ganglio Combi Light
  - Anti GM1 auto ak
  - MAG antikroppar
  - Anti SGPG auto ak
  - Kappa/lambda set
   
  Inflammation & autoimmunitet
  - Calprotectin i faeces
  - Extraktionskit för faeces
  - MRP8/14
  - Anti-C1q auto ak
  - Cirk immunkomplex CIC
   
  Klinisk kemi
  - GHB kinetisk
  - ACE kinetisk
  - ACE kinetisk HR för CSV
  - Angiotensin II
  - Vitamin B6
   
   
  Endokrinologi
  - Melatonin i saliv, dir ELISA
  - Melatonin i saliv, dir RIA
  - Melatonin, RIA
  - 6-sulfatoxy-melatonin
   
  Toxikologi
  - Amanitin ELISA
   
  Övriga tester
  - Vasopressin dir RIA
  - Vasopressin RIA

Vasopressin

Antidiuretiskt hormon (Vasopressin)

Antidiuretiskt hormon (ADH) eller (Arg8)-vasopressin (AVP) är ett peptidhormon som produceras i hypotalamus och lagras i bakre delen av hypofysen. Det fungerar som effektorhormon i hypotalamus för reglering av vattenbalansen. ADH verkar på njurarna, koncentrerar urinen genom att främja re-absorption av vatten från kortikala uppsamlingskanalen. Minskad ADH-frisättning leder till diabetes insipidus, ett tillstånd med hypernatremi (ökad halt natrium i blodet), polyuri (ökad urinproduktion) och törst.

Vasopressin direkt RIA

Bühlmann Vasopressin Direkt RIA är avsett för kvantitativ in vitro-bestämning av arginin vasopressin (antidiuretiskt hormon, ADH) i EDTA-plasma.

Prov och kalibratorer inkuberas med anti-vasopressin antikropp och vasopressin märkt med 125I. En andra fastfas antikropp får precipitera den antikroppsbundna fraktionen, som mäts med gammaräknare.


 

Best.nr. Benämning Antal test
RK-VPD Direkt vasopressin RIA 100 rör