Neuroimmunologi
Bühlmann Anti-MAG antikropp ELISA

Testet för anti-MAG antikropp ELISA från Bühlmann är av många Neurologer och laboratorier erkänt som Golden standard för tillförlitlig kvantifiering av anti-MAG antikroppar i immunmedierade demyeliniserande neuropatier. Baserat på högrenat MAG från mänsklig hjärna, kännetecknas analysen av enastående känslighet och specificitet. Anti-MAG antikropp ELISA kan användas som fristående test eller i kombination med Bühlmann GanglioCombiTM MAG-ELISA för att bekräfta auto-antikroppar mot MAG.

 
Anti-MAG ELISA från Bühlmann, baserat på humant myelin, är den mest känsliga och specifika analysen på marknaden. En färsk studie med 68 patienter visade att anti-MAG ELISA är betydligt mer känslig jämfört med Western Blot (Kuijf et al., 2009).

Dessutom är det möjligt att mäta även mycket låga halter anti-MAG antikropp och även att följa titer hos patienter under terapier såsom Rituximab.

MAG är en beståndsdel i perifera och centrala nervsystemets Myelin. Höga titrar av IgM anti-MAG antikroppar är associerade med sensoriska motorisk demyeliniserande perifer neuropati. Sensoriska symtom tenderar att dominera i början av sjukdomen, med motoriska symtom som uppträder senare. Möjligheten att MAG antikroppar är involverade i en misstänkt neuropati kan oftast uteslutas om ett MAG IgM negativt resultat erhålls. En senare publikation (Jaskowski et al. 2008) tyder på att detektion av MAG IgM-antikropp med ELISA baserad på humant MAG (100 kD)-antigen är betydligt mer känslig och specifik än MAG Western Blot och IFA-analyser med användning av primat-antigen.

Kvantifiering av anti-MAG-antikroppstitrar är en viktig aspekt: mycket låga titrar (annars negativa i Western Blots) kan å ena sidan tyda på en annan neuropati., Nya terapikoncept baserade på monoklonala antikroppar (t ex Rituximab) behöver å andra sidan en uppföljning på anti-MAG antikroppstitrar.

Kappa/Lambda set

En nyckelfråga vid gammopatier med låg anti-MAG antikroppstiter är, om det finns en orsaksmässig relation mellan anti-MAG antikropparna och neuropatin. Kappa/lambda reagenssetet skiljer med hög selektivitet lätta kedjorna av kappa antikroppar från lambda antikroppar vilket ger ytterligare information för tolkning och validering av den kliniska bilden

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-MAG Anti-MAG autoantibody ELISA 12x8 brunnar
B-KLSET kΛReagenskit (komplement till EK-MAG – beställs separat)