Neuroimmunologi
Anti-gangliosida antikroppar

Bühlmann GanglioCombi™MAG ELISA, det senaste bidraget i utvecklingen, kombinerar "MAG" och gangliosider på samma mikrotiterplatta. Tillsammans med testet anti-MAG autoantikroppar ELISA (gold standard) och det nya kΛ regenssetet liksom anti-SGPG autoantikroppar ELISA erbjuds ett paket med rutinvänliga och standardiserade ELISA-test för uppföljning av alla vanliga perifera neuropatier.

Bühlmann GanglioCombi™ MAG ELISA

 

Bühlmann GanglioCombi™ MAG ELISA ger möjlighet att undersöka anti-gangliosid-antikroppar samt anti-MAG (myelinassocierade glykoproteiner) antikroppar i ett drag. Kitet innehåller alla tre enzym-konjugaten: IgG/IgM Mix, IgG och IgM som möjliggör kostnadseffektiva algoritmer inklusive testning i 2 steg: 1) Initial screening för antikroppar med IgM/IgG-mix följt av 2) omtestning av positiva prov med separata IgG- och IgM-enzymkonjugat för att identifiera underliggande patologi.

Bühlmann GanglioCombi™ MAG ELISA är ett idealiskt och effektivt verktyg för undersökning av perifer neuropati med en möjlig immunologisk bakgrund. Analysen kombinerar MAG och gangliosider på samma platta och erbjuder en riktad screening för de mest framträdande immunmedierade neuropatierna. Kitet innehåller alla enzymkonjugat och möjliggör en effektiv och fullständig upparbetning i två steg.

Värden kan tolkas och relateras till en av fyra titerkategorier: Negativ (0-30%), Positiva (50-100%) och starkt positiva. (> 100%, dvs över värdet för kalibratorn). Gråzonen (30-50%) stämmer med grundkonceptet för immunologi, att värden sällan är svart eller vitt. MAG (IgM)-positiva resultat pekar på en förmodad MAG neuropati eller MGUS (monoklonal gammopati av okänd betydelse). Verifiering med anti-MAG ELISA rekommenderas.

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-GCM GanglioCombi™MAG ELISA med både mix och individuella IgG/IgM-konjugat 2x12x8 brunnar