Bühlmann - Navigeringsmeny
  
 
<< Tillbaka

Allmänt
Om Bühlmann
 
Produkter
 

Allergi

  - CAST®-ELISA
  - Flow2-CAST Helblod
  - CAST® - Allergenmixer
  - Separata allergener
   
  Neuroimmunologi
  - Ganglio Combi ™ MAG
  - Ganglio Combi Light
  - Anti GM1 auto ak
  - MAG antikroppar
  - Anti SGPG auto ak
  - Kappa/lambda set
   
  Inflammation & autoimmunitet
  - Calprotectin i faeces
  - Extraktionskit för faeces
  - MRP8/14
  - Anti-C1q auto ak
  - Cirk immunkomplex CIC
   
  Klinisk kemi
  - GHB kinetisk
  - ACE kinetisk
  - ACE kinetisk HR för CSV
  - Angiotensin II
  - Vitamin B6
   
   
  Endokrinologi
  - Melatonin i saliv, dir ELISA
  - Melatonin i saliv, dir RIA
  - Melatonin, RIA
  - 6-sulfatoxy-melatonin
   
  Toxikologi
  - Amanitin ELISA
   
  Övriga tester
  - Vasopressin dir RIA
  - Vasopressin RIA

Neuroimmunologi
Anti-gangliosida antikroppar

Bühlmann GanglioCombi™Light ELISA    
  GanglioCombi™Light ELISA omfattar de tre mest relevanta och frekventa gangliosiderna, GD1b, GQ1b och GM1, på en och samma platta. Kitet innehåller tre enzymkonjugat: IgG/IgM-Mix samt separata IgG och IgM.

Bühlmann GanglioCombi™Light är en reducerad profil av Bühlmann GangliCombi™MAG ELISA för en riktad screening av antikroppar mot de vanligaste gangliosiderna (GM1, GD1b och GQ1b). Kitet innehåller samma kalibrator och kontroller som ingår i Bühlmann GangliCombi™MAG ELISA. Patienter kan analyseras för antikroppar mot var och en av dessa gangliosider för att erhålla en IgG- och IgM- "miniprofil" per patient.

Anti-GM1 antikroppar anti-GM1 antikroppar (IgG) är inblandade i patogenesen av Guillain-Barrés syndrom (GBS) och anti-GM1 antikroppar (IgM) i multifokal motorisk neuropati (MMN) och motorneuronsjukdomar (MND). anti-GM1 antikroppar (IgM) kan vara närvarande som monoklonalt IgM paraprotein eller som en polyklonalt IgM. Polyklonal IgG kan detekteras hos patienter med motoriska neuropatier. Höga GM1 antikroppstitrar kan detekteras i association med GBS efter jejuni-infektion med Campylobacter. Det faktum att GM1 är det enda gemensamma glykolipidantigen som är reaktiv med alla GM1 antikroppar som finns i motornervsjukdomar tyder på att det är det relevanta målantigenet i nervvävnad.

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-GCL-GM GanglioCombi Light med individuella IgG/IgM-konjugat 12x8 brunnar
EK-GCL GanglioCombi Light med mixat IgG/IgM-konjugat 12x8 brunnar