Inflammation och autoimmunitet

Inflammation är första svaret från immunsystemet på infektion eller irritation och kan anses vara den naturliga reaktionen.

MRP8/14 eller calprotectin visar typiska funktioner som frekvent är kopplade till aktiv inflammatorisk process inklusive antibakteriella försvarsmekanismer eller med Th1-medierad respons som allogen avstötning eller autoimmuna reaktioner.

Autoimmuna störningar är sjukdomar orsakade av att kroppen utvecklar en immun respons mot sin egen vävnad. De kan delas upp i två kategorier, systemiska sjukdomar som angriper olika organsystem i kroppen samt lokala sjukdomar som enbart omfattar ett organ.

Cirkulerande immunkomplex kan detekteras i samband med olika systemiska störningar såsom reumatologiska och autoimmuna sjukdomar, allergiska sjukdomar, virala, bakteriella eller parasitologiska infektioner och malignitet. Bestämning av cirkulerande immunkomplex kan ge värdefull klinisk information om immunpatologi, prognos och uppföljning av reumatiska och autoimmuna sjukdomar.
 

 

Cirkulerande immunkomplex, CIC

Cirkulerande immunkomplex (CIC) kan ses i ett antal olika systemiska rubbningar. De ger nyttig klinisk information om immunpatologi, prognoser och uppföljning av reumatoida och autoimmuna störningar.

CIC bildas genom interaktionen av antikroppar med immunogena antigener. Immunkomplex med endast ett litet överskott av antikropp och antigen är lösliga och aktiverar komplement. Bildning CIC kan ses som en värds försvarsmekanism när den riktas mot främmande antigener. Under normala omständigheter avlägsnas CIC genom fagocytos. Om CIC undgår fagocytosen kan de deponeras i endotelceller och kärlstrukturer och därmed framkalla en inflammatorisk reaktion som leder till vävnadsskada. CIC har förknippats med en ökad mängd sjukdomar, såsom autoimmunitet, reumatism, infektion, metaboliska rubbningar, hematologiska, njur- och neoplastiska sjukdomar. Med Bühlmann CIC ELISA erbjuds kliniker och forskare ett verktyg som ger värdefull klinisk information om immunpatologi, prognos och uppföljning av reumatiska och autoimmuna sjukdomar.

Bühlmann erbjuder en väl etablerad och allmänt använd analys som ger känsliga resultat inom 2 timmar. Kitet är avsett för kvantitativ in vitro-bestämning av cirkulerande immunkomplex (CIC) i humant serum och plasma från patienter med olika autoimmuna och andra CIC-relaterade sjukdomar. Indikationen är lägre för diagnostik än för terapiuppföljning.

Bestämning av cirkulerande immunkomplex (CIC) sker med ELISA sandwich-teknik. Brunnarna är coatade med humant C1Q. Ett konjugat märkt med alkalisk fosfatas tillsätts. Detta binds till Fc-regionen på humant IgG. Enzymet får verka på substratet paranitrofenylfosfat (pNPP). Reaktionen avbryts med tillsats av en stopplösning och absorbansen mäts vid 405 nm.
 
Best.nr. Benämning Antal test
EK-CIC CIC-C1q ELISA 12x8 brunnar