Bühlmann - Navigeringsmeny
  
 
<< Tillbaka

Allmänt
Om Bühlmann
 
Produkter
 

Allergi

  - CAST®-ELISA
  - Flow2-CAST Helblod
  - CAST® - Allergenmixer
  - Separata allergener
   
  Neuroimmunologi
  - Ganglio Combi ™ MAG
  - Ganglio Combi Light
  - Anti GM1 auto ak
  - MAG antikroppar
  - Anti SGPG auto ak
  - Kappa/lambda set
   
  Inflammation & autoimmunitet
  - Calprotectin i faeces
  - Extraktionskit för faeces
  - MRP8/14
  - Anti-C1q auto ak
  - Cirk immunkomplex CIC
   
  Klinisk kemi
  - GHB kinetisk
  - ACE kinetisk
  - ACE kinetisk HR för CSV
  - Angiotensin II
  - Vitamin B6
   
   
  Endokrinologi
  - Melatonin i saliv, dir ELISA
  - Melatonin i saliv, dir RIA
  - Melatonin, RIA
  - 6-sulfatoxy-melatonin
   
  Toxikologi
  - Amanitin ELISA
   
  Övriga tester
  - Vasopressin dir RIA
  - Vasopressin RIA

Neuroimmunologi
Anti SGPG (Sulfat-3-Glukoronyl ParaGlobosid) autoantikroppar


Bühlmann anti-SGPG antikroppar ELISA tillhandahåller ett mervärde vid bestämning av autoantikroppar vid neuropatier. Generellt reagerar antikroppar som känner igen MAG med en kolhydratdeterminant som också finns på en sur lipid, sulfoglucuronyl paraglobosid (SGPG). Tillsammans med anti-MAG-ELISA förbättrar anti-SGPG ELISA chansen att detektera alla neuropatier. Anti-SGPG antikroppar har ett bredare spektrum än anti-MAG antikroppar - vissa patienter som är anti-SGPG positiva är negativ för anti-MAG antikroppar. Därför bör patienter testas för båda antikropparna.

Anti-SGPG ELISA från Bühlmann är en semi-kvantitativ analys där resultaten jämförs med en kalibrator.

 
Intressanta typiska sensoriska demyeliniserande neuropatier har anti-MAG och anti-SGPG aktiviteter, medan axonala neuropatier endast uppvisar monoklonal IgM anti-SGPG aktivitet. Hos människa verkar det finnas ett samband mellan titer av anti-MAG antikroppar och graden av demyelinisering.

Närvaro av anti-MAG/anti-SGPG antikroppar är kännetecknande för en demyeliniserande neuropati medan närvaron av enbart anti-SGPG antikroppar verkar vara mer närvarande i axonal icke-demyeliniserande neuropati, ofta främst av motorisk typ. Här kan den fina strukturen hos epitopen som känns igen av IgM vara inblandad.

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-SGPG Anti-SGPG  autoantibody ELISA 12x8 brunnar