Bühlmann - Navigeringsmeny
  
 
<< Tillbaka

Allmänt
Om Bühlmann
 
Produkter
 

Allergi

  - CAST®-ELISA
  - Flow2-CAST Helblod
  - CAST® - Allergenmixer
  - Separata allergener
   
  Neuroimmunologi
  - Ganglio Combi ™ MAG
  - Ganglio Combi Light
  - Anti GM1 auto ak
  - MAG antikroppar
  - Anti SGPG auto ak
  - Kappa/lambda set
   
  Inflammation & autoimmunitet
  - Calprotectin i faeces
  - Extraktionskit för faeces
  - MRP8/14
  - Anti-C1q auto ak
  - Cirk immunkomplex CIC
   
  Klinisk kemi
  - GHB kinetisk
  - ACE kinetisk
  - ACE kinetisk HR för CSV
  - Angiotensin II
  - Vitamin B6
   
   
  Endokrinologi
  - Melatonin i saliv, dir ELISA
  - Melatonin i saliv, dir RIA
  - Melatonin, RIA
  - 6-sulfatoxy-melatonin
   
  Toxikologi
  - Amanitin ELISA
   
  Övriga tester
  - Vasopressin dir RIA
  - Vasopressin RIA

Neuroimmunologi
Anti GQ1b autoantikroppar

 

Av alla studerade gangliosida antikroppar har de mot GQ1b starkast koppling till sjukdomstillstånd. GQ1b antikroppar har påvisats hos mer än 90 % av patienter med Miller-Fisher syndrom (MFS).

Kitet är avsett för in vitro-diagnostik för bestämning av human serum-IgG-antikroppar riktade mot gangliosid Q1b.

Metoden är baserad på ELISA sandwich-teknik. Anti-GQ1b (quadrosialo-gangliosida Q1b) antikroppar binds till immobiliserat GQ1b. Peroxidasmärkta antikroppar mot humant IgG tillsätts som omvandlar substratet tetrametylbenzidin (TMB) varvid en blå färg uppstår. Denna är proportionell mot mängden bundna anti-GQ1b antikroppar. Reaktionen avbryts med tillsats av en stopplösning (H2SO4) varvid den blå färgen övergår till gult. Absorbansen mäts vid 450 nm.

 

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-GQ1 Anti-GQ1b autoantibody ELISA 12x8 brunnar