Neuroimmunologi
Anti GQ1b autoantikroppar

 

Av alla studerade gangliosida antikroppar har de mot GQ1b starkast koppling till sjukdomstillstånd. GQ1b antikroppar har påvisats hos mer än 90 % av patienter med Miller-Fisher syndrom (MFS).

Kitet är avsett för in vitro-diagnostik för bestämning av human serum-IgG-antikroppar riktade mot gangliosid Q1b.

Metoden är baserad på ELISA sandwich-teknik. Anti-GQ1b (quadrosialo-gangliosida Q1b) antikroppar binds till immobiliserat GQ1b. Peroxidasmärkta antikroppar mot humant IgG tillsätts som omvandlar substratet tetrametylbenzidin (TMB) varvid en blå färg uppstår. Denna är proportionell mot mängden bundna anti-GQ1b antikroppar. Reaktionen avbryts med tillsats av en stopplösning (H2SO4) varvid den blå färgen övergår till gult. Absorbansen mäts vid 450 nm.

 

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-GQ1 Anti-GQ1b autoantibody ELISA 12x8 brunnar