Bühlmann - Navigeringsmeny
  
 
<< Tillbaka

Allmänt
Om Bühlmann
 
Produkter
 

Allergi

  - CAST®-ELISA
  - Flow2-CAST Helblod
  - CAST® - Allergenmixer
  - Separata allergener
   
  Neuroimmunologi
  - Ganglio Combi ™ MAG
  - Ganglio Combi Light
  - Anti GM1 auto ak
  - MAG antikroppar
  - Anti SGPG auto ak
  - Kappa/lambda set
   
  Inflammation & autoimmunitet
  - Calprotectin i faeces
  - Extraktionskit för faeces
  - MRP8/14
  - Anti-C1q auto ak
  - Cirk immunkomplex CIC
   
  Klinisk kemi
  - GHB kinetisk
  - ACE kinetisk
  - ACE kinetisk HR för CSV
  - Angiotensin II
  - Vitamin B6
   
   
  Endokrinologi
  - Melatonin i saliv, dir ELISA
  - Melatonin i saliv, dir RIA
  - Melatonin, RIA
  - 6-sulfatoxy-melatonin
   
  Toxikologi
  - Amanitin ELISA
   
  Övriga tester
  - Vasopressin dir RIA
  - Vasopressin RIA

Neuroimmunologi
Anti GM1 autoantikroppar

Bühlmann Anti-GM1 antikroppar

Anti-GM1 antikroppar ELISA erbjuder individuell testning av anti-GM1 antikroppar av IgG och/eller IgM-isotyp. Medan IgG-antikroppar är relaterade till Guillain-Barrés syndrom (GBS), förknippas IgM-antikroppar påvisas vid multifokal neuropati (MMN) och nedre motorneuronsjukdom (LMND).

Anti-GM1 antikroppar (IgG) är inblandade i patogenesen för Guillain-Barrés syndrom (GBS) och anti-GM1 antikroppar (IgM) i multifokal neuropati (MMN) och nedre motorneuronsjukdom (LMND).

Anti-GM1 antikroppar (IgM) kan vara närvarande som monoklonalt IgM paraprotein eller som polyklonalt IgM. Polyklonal IgG kan detekteras hos patienter med motoriska neuropatier. Höga GM1 antikroppstitrar kan detekteras i association med i Guillain-Barrés syndrom (GBS) efter jejuni-infektion med Campylobacter.

 

 
GM1 är det mest relevanta målantigenet i nervvävnad. Det faktum att GM1 är den enda gemensamma glykolipidantigen som är reaktiv med alla GM1 antikroppar som finns i motornervsjukdomar understryker dess betydelse i immunmedierade perifera neuropatier.

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-GM1-GM Anti-GM1 autoantibody ELISA 12x8 brunnar