Neuroimmunologi
Anti GM1 autoantikroppar

Bühlmann Anti-GM1 antikroppar

Anti-GM1 antikroppar ELISA erbjuder individuell testning av anti-GM1 antikroppar av IgG och/eller IgM-isotyp. Medan IgG-antikroppar är relaterade till Guillain-Barrés syndrom (GBS), förknippas IgM-antikroppar påvisas vid multifokal neuropati (MMN) och nedre motorneuronsjukdom (LMND).

Anti-GM1 antikroppar (IgG) är inblandade i patogenesen för Guillain-Barrés syndrom (GBS) och anti-GM1 antikroppar (IgM) i multifokal neuropati (MMN) och nedre motorneuronsjukdom (LMND).

Anti-GM1 antikroppar (IgM) kan vara närvarande som monoklonalt IgM paraprotein eller som polyklonalt IgM. Polyklonal IgG kan detekteras hos patienter med motoriska neuropatier. Höga GM1 antikroppstitrar kan detekteras i association med i Guillain-Barrés syndrom (GBS) efter jejuni-infektion med Campylobacter.

 

 
GM1 är det mest relevanta målantigenet i nervvävnad. Det faktum att GM1 är den enda gemensamma glykolipidantigen som är reaktiv med alla GM1 antikroppar som finns i motornervsjukdomar understryker dess betydelse i immunmedierade perifera neuropatier.

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-GM1-GM Anti-GM1 autoantibody ELISA 12x8 brunnar