Neuroimmunologi
Anti GD1b autoantikroppar

Reaktivitet mot gangliosider som innehåller disialosylgrupper, särskilt GD1b har rapporterats i enstaka fall av akuta och kroniska idiopatiska ataxisk neuropatier (SAN). Vidare kan anti GD1b

Kitet är avsett för in vitro-diagnostik för bestämning av humant serum-IgG och IgM-antikroppar riktade mot gangliosid D1b. ha betydelse i patogenesen för några ataxiska neuropatier.

Metoden är baserad på ELISA sandwich-teknik. Anti-GD1b (disialo-gangliosida D1b) antikroppar binds till immobiliserat GD1b. Peroxidasmärkta antikroppar mot humant IgG och IgM tillsätts som omvandlar substratet tetrametylbenzidin (TMB) varvid en blå färg uppstår. Denna är proportionell mot mängden bundna anti-GD1b antikroppar. Reaktionen avbryts med tillsats av en stopplösning (H2SO4) varvid den blå färgen övergår till gult. Absorbansen mäts vid 450 nm.

 

 

Best.nr. Benämning Antal test
EK-GD1 Anti-GD1b autoantibody ELISA 12x8 brunnar