Klinisk kemi

Angiotensin II

Angiotensin II spelar en nyckelroll i Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systemet (RAAS) som upprätthåller blodtrycket och vätskebalansen. Bühlmann Angiotensin II RIA var en av det första kommersiellt tillgängliga angiotensin II RIA kitet som fanns på marknaden. Det används för närvarande i både kliniska rutinlab och i ett antal forskningsprojekt som undersöker hypertensiva och normotensiva modeller på råtta och mus.

Dessutom är angiotensin II en tillväxtfaktor för vaskulära endoteliala celler. Analysen har klinisk betydelse för diagnostik av högt blodtryck, vid behandling med ACE-hämmare, behandling med angiotensin II receptorantagonister och angiotensin II som förstärkare av lipidperoxidation.

 

Kitet är avsett för kvantitativ in vitro-bestämning av angiotensin II i extraherad EDTA-plasma. För att förhindra nedbrytning av angiotensin i provet rekommenderas att plasma behandlas med bestatin eller annan likvärdig angiotensinashämmare.

Angiotensin II har en nyckelposition i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), som upprätthåller blodtryck och reglerar organ vattenbalansen.

Den kliniska användningen i rutin är avsedd för:

• Diagnos av högt blodtryck: Angiotensin II är en central molekyl i den blodtrycksreglerande slingan som styrs av RAAS. Ökat har uppstått intresse för att mäta Angiotensin II under antingen diagnos av högt blodtryck eller uppföljning av behandlingen.

• Behandling med ACE-hämmare (ACE-I): På kortsikt avspeglar Angiotensin II plasma-nivån en omställning av RAAS vid en given nivå av ACE-hämning. Långtidsbehandling med ACE-I åtföljs ofta av en återbindning av angiotensin II, med en återgång mot pre-terapeutiska nivåer. Denna återbindning av angiotensin II kan motivera noggrann uppföljning av angiotensin II vid långtidsbehandling.

• Behandling med angiotensin-II-receptorantagonister: En ny generation av blodtryckssänkande läkemedel har nyligen introducerats. I likhet med ACE-I inducerar, dessa läkemedel en reaktiv ökning av plasmareninaktiviteten, angiotensin-I och, till skillnad från ACE-I, en omedelbar ökning av angiotensin II.

• Angiotensin-II som förstärkare av lipidperoxidation: Patienter med essentiell hypertoni visar en ökad risk för arterioskleros som kan vara relaterad till faktorer utöver blodtrycksnivån. Även om medverkan av cirkulerande angiotensin-II i arterioskleros inte har bevisats, har den potentiella möjligheten att Angiotensin-II kan vara inblandat höjt intresset för att mäta denna variabel.

Extraktionskolonner ingår i kitet, men kan köpas till separat. Antikroppsbunden fraktion precipiteras och mäts med gammaräknare.
Best.nr. Benämning Antal test
RK-A22 Angiotensin II RIA 100 tester
B-A22-BST Bestatin 1x5 ml
B-AEC Extraktionskolonner (phenylsilyi silika reversed phase) 10 st
B-AECX Extraktionskolonner (phenylsilyi silika reversed phase) 100 st