*************************************************

*************************************************

Bäste kund !

Denna sidan eller delen av vår hemsida är under konstruktion, vi beklagar.
Har du några frågor om dessa produkterna hör gärna av dig via telefon på 0300-56 94 94 eller faxa på 0300-56 94 99

Med vänlig hälsning
SKAFTE MedLab AB
Stefan Skafte,vd