Mission

Abaxis® ser som sitt uppdrag att tillhandahålla analysatorer och reagens för patientnära diagnostik. Abaxis produkter som håller mycket hög standard, bygger på modernaste teknologi och understöds av en kompetent organisation, vilket ger behandlande läkare ett verktyg att sköta om sina patienter på bästa sätt med utgångspunkt i den enskilde individens behov. Produkterna består av instrumentet Abaxis Piccolo samt ett antal paneler med utvalda markörer. Konstruktionen av systemet är sådan att det kan operaras med minimal upplärning för analys av helblod, serum eller plasma

Kvalitetspolicy

Målet är att som ledande aktör leverera utomordentliga kvalitetsprodukter som motsvarar användarens förväntningar, alltid i rätt tid.

Företagets arbetar med ett kvalitetsledningssystem som säkerställer att kvalitetsnivån ständigt hålls högt och följer alla aktuella regler. Abaxis är registrerat som medical device tillverkare enligt FDA Quality System Regulation. Abaxis är även registrerat inom Europa, naturligtvis CE-märkt och certifierat enligt ISO 13485:2003 kvalitetsstandard för medicinsk utrustning.

Historik

Ursprunget för Abaxis® teknologi kommer från Oak Ridge National Laboratory där forskare försökte utveckla och tillverka små analysatorer för användning inom rymdlaboratorier under kontrakt med National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Abaxis grundades i april 1989. Kort därefter förvärvades de exklusiva patenträttigheterna från Oak Ridge National Laboratory för att utveckla och tillverka biokemiska analysatorer för att utföra multianalyser av blodprover från en enda droppe helblod. 1992 var utformningen klar för systemet som då benämndes "EPOC 2000"

Orbos®-teknologin, utvecklad av Abaxis, är en patenterad metod för att tillverka stabila reagens i minimala volymer med extraordinär precision för att kunna bestämma multipla analyter i en mycket liten provvolym. Idag licensierar och tillverkar Abaxis reagens med Orbos®-teknologin även för andra företag.